ظرفیت 90 درصد دوره های کاردانی غیرانتفاعی خالی ماند

دکتر علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف رشته های بدون متقاضی دانشگاه غیرانتفاعی گفت: دانشگاه‌های غیرانتفاعی در خصوص حذف رشته،  تابع وزارت علوم هستند و وزارت علوم دراین خصوص بسیار سخت گیری می کند.

وی ادامه داد: وقتی خواستار حذف رشته هستیم این کار در شورای گسترش انجام می شود ولی به سختی با راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه  موافقت می شود.

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی افزود: به عنوان مثال رشته کاردانی کامپیوتر دانشگاه‌های غیرانتفاعی از بین 100 نفرظرفیت کمتر از 10 نفر متقاضی داشت و در میانگین کل کشور کاردانی کامپیوتر 90 درصد خالی مانده است.

وی ادامه داد: براساس میانگینی که از 240 موسسه غیرانتفاعی در سراسر کشور بدست آوردیم مشخص شده که در دوره کاردانی ما فقط 10 درصد پر شده و 90 درصد ظرفیت آن خالی است این به این معنی است که کاردانی دانشگاه های غیر انتفاعی متقاضی ندارد.

آهون منش افزود: وقتی دانشگاه آزاد بدون کنکور در مقطع کارشناسی رشته هایی مانند هوافضا یا مکانیک دارد دیگر کسی سراغ رشته های کاردانی نمی آید.

وی درخصوص کیفی سازی دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: کیفی ساری منوط به سرمایه گذاری درون یک سیستم است از نظر بهره وری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با تقریبا یک هجدهم بهای دانشگاه های دولتی دانشجو فارغ التحصیل می کند.

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیر انتفاعی افزود: دانشجویان غیرانتفاعی از نظر قبولی در کنکور کارشناسی ارشد رتبه دوم را دارند که این خود نشان از کیفیت دراین موسسات است.

وی ادامه داد: برهمین اساس از شورای گسترش درخواست کرده‌ایم که یک نماینده از دانشگاه های غیرانتفاعی در زیر کمیسیون های این شورا بپذیرند تا درخصوص مسایل موسسات غیرانتفاعی و چگونگی افزایش کیفیت دراین موسسات راهکارهای لازم را ارایه کند.

آهون منش گفت: دراین زیرکمیسیون های شورای گسترش یک نماینده از دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور حضور دارند ولی دانشگاه غیرانتفاعی نماینده ای ندارد.

منبع اصلی

نوشتن دیدگاه