آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته و پیوسته دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام تكميل ظرفيت بدون آزمون رشته هاي جديد دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته امروز در سامانه مرکز آزمون دانشگاه آزاد براي تهران و برخي مراكز استان ها آغاز مي شود.

ثبت نام براي تكميل ظرفيت بدون آزمون رشته هاي جديد دانشگاه آزاد در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در سامانه www.azmoon.org صورت می گیرد.

ناصر اقبالي - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، در این باره اظهار داشت: هر داوطلب مي تواند يك رشته را انتخاب و در سايت مركز آزمون ثبت نام كند.

ثبت نام شوندگان با در دست داشتن پرينت 24 ساعت بعد از ثبت نام به واحد دانشگاهي مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت نام قطعي خود اقدام كنند.

زمان آغاز به تحصيل اين دسته از ثبت نام شدگان از مهرماه سال جاري خواهد بود.

منبع اصلی

نوشتن دیدگاه